Keyboard For MacBook Pro 13" 2020 (intel)

Keyboard For MacBook Pro 13" 2020 (intel)

฿3,500.00Price

Keyboard For MacBook Pro 13" 2020 (intel)
มี ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ ล้วน 

 

 

ราคาพร้อมเปลี่ยน 4500 บาท 

 

---- เงื่อนไขการรับประกัน ---
1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมจากตอนที่ส่งไป ไม่มีรอยขีดข่วน หรือรอยตกกระแทก
2. สินค้าทุกตัวผ่านการเทสก่อนส่งให้ลูกค้าว่าสามารถใช้งานได้
3. ถ้าลูกค้าเปลี่ยนเองไม่ได้ กรุณาให้ช่างเปลี่ยนให้ หรือสอบถามราคาพร้อมเปลี่ยนได้ครับ

******** สินค้ารับประกัน 1 เดือน เสียเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ********

************* สอบถามอะไหล่ IC ของสินค้า Apple ได้ทุกชนิด *************